Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Δραστηριότητες επισκόπησης οπωρώνων μηλιάς - Πρόγνωση και πρόληψη προσβολών από έντομα και φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς

Οι επισκοπήσεις των οπωρώνων μηλιάς αποτελούν σημαντικότατο συστατικό του συνόλου των εφαρμοζόμενων στρατηγικών φυτοπροστασίας της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Οι – ανά τακτά και προσαρμοζόμενα χρονικά διαστήματα – επισκέψεις στον οπωρώνα από εξειδικευμένο προσωπικό συντελούν στον προσδιορισμό και στην πρόγνωση πιθανών προβλημάτων, με απώτερο στόχο την πρόληψη και όχι τη – συνήθως – δαπανηρή καταστολή των παρασίτων της καλλιέργειας.
Έξι είναι οι κύριες και προκαθορισμένες περίοδοι επισκοπήσεων: η χειμερινή περίοδος (λήθαργος), η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης έως πριν την άνθιση, η περίοδος της άνθισης, η περίοδος αμέσως μετά την άνθιση, οι καλοκαιρινοί μήνες και η μετασυλλεκτική περίοδος των μηνών του Φθινοπώρου. Επισημαίνεται πως οι χρονικές περίοδοι επισκοπήσεων μεταβάλλονται με σκοπό την προσαρμογή τους στις ανάγκες του κάθε οπωρώνα επηρεαζόμενες από παράγοντες όπως οι καλλιεργούμενες ποικιλίες, οι καιρικές συνθήκες κ.α..
Οι πληροφορίες που ακολουθούν επισημαίνουν τις παρεχόμενες μεθοδολογίες επισκόπησης των κυριότερων παρασίτων της καλλιέργειας.


Χειμερινή περίοδος λήθαργου. Αναζήτηση ωοτοκιών ακάρεων, αφίδων και της ψώρας San Jose. Αναζήτηση και προσδιορισμός μολύσματος Φουζικλαδίου στα πεσμένα στο έδαφος φύλλα (ψευδοθήκια Φουζικλαδίου). Αναζήτηση και απομάκρυνση με κλάδευμα ελκών Βακτηριακού καψίματος, Ευρωπαϊκού έλκους μηλοειδών, Σφαίροψης. Αναζήτηση και απομόνωση δένδρων με προσβολές από εδαφογενή φυτοπαθογόνα με παράλληλη εφαρμογή βιολογικών παραγόντων του γένους Trichoderma (λίγο πριν την έναρξη της βλαστικής περιόδου).

                                       
                                       


Περίοδος μεταξύ έναρξη βλάστησης έως λίγο πριν την άνθιση. Εξέταση βλαστών για προσβολές από αφίδες και κολεόπτερα – Προσδιορισμός ορίων λήψης μέτρων φυτοπροστασίας. Παρακολούθηση καιρικών συνθηκών με σκοπό τη λήψη των καταλληλότερων αποφάσεων φυτοπροστασίας από Φουζικλάδιο, Ωίδιο και Βακτηριακό έλκος.


                                      

Περίοδος άνθισης. Εντατική παρακολούθηση καιρικών συνθηκών και πορείας προσβολών από Φουζικλάδιο, Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηριακό έλκος και Ωίδιο με σκοπό την έγκαιρη λήψη μέτρων φυτοπροστασίας με σκοπό την αποφυγή εξάρσεων προσβολών. Τοποθέτηση και παρακολούθηση παγίδων Καρπόκαψας με σκοπό την – από νωρίς - παρακολούθηση των πληθυσμιακών της μεγεθών (απελευθέρωση φερομονών για παρεμπόδιση αναπαραγωγής όπου κρίνεται απαραίτητο). Συνέχιση επισκοπήσεων βλαστών για αφίδες και κολεόπτερα.


                                    


Περίοδος μετά την άνθιση. Συνέχιση παρακολούθησης καιρικών συνθηκών και προσβολών από Φουζικλάδιο, Βακτηριακό κάψιμο και Ωίδιο. Συνέχιση παρακολούθησης παγίδων καρπόκαψας – Έλεγχοι προσβολών καρπιδίων. Συνέχιση επισκοπήσεων φύλλων, βλαστών και καρπών για αφίδες, κολεόπτερα, SanJose, Lygus και λοιπούς εχθρούς.


                                   

Περίοδος καλοκαιρινών μηνών. Συνέχιση παρακολούθησης παγίδων καρπόκαψας – Έλεγχοι προσβολών καρπιδίων (απελευθέρωση φερομονών για παρεμπόδιση αναπαραγωγής όπου κρίνεται απαραίτητο). Συνέχιση επισκοπήσεων φύλλων, βλαστών και καρπών για προσδιορισμό παρασίτων και ποσοστών προσβολών.

Μετασυλλεκτική περίοδος φθινωπορινών μηνών. Συνέχιση παρακολούθησης παγίδων καρπόκαψας – Έλεγχοι προσβολών καρπιδίων. Έλεγχος καρπών για προσβολές από Lygus. Έλεγχος φύλλων για προσβολές από ακάρεα. Προσδιορισμός μεγεθών προσβολών από Φουζικλάδιο και Βακτηριακό κάψιμο με σκοπό την δημιουργία μοντέλων πρόγνωσης κινδύνων εκδήλωσης των συγκεκριμένων ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου