Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Ιπποφαές – Τακτικές φυτοπροστασίας

Το Ιπποφαές (Hippophae L.) είναι φυλλοβόλος θάμνος και ανήκει στην οικογένεια των Ελαιογνοειδών. Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια του συγκεκριμένου φυτικού είδους βρίσκει όλο και περισσότερες υποστηρικτές στην Ελλάδα.
Η καλλιέργεια νέων φυτικών ειδών εμπεριέχει όμως κινδύνους, τους οποίους – στις περισσότερες των περιπτώσεων – δεν είναι γνωστοί σε επίπεδο εκδηλωμένων προβλημάτων, οπότε θα πρέπει η οργάνωση της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης να είναι άρτια και να στηρίζεται σε συνεργασίες με εξειδικευμένο προσωπικό γεωργικών συμβούλων. 

Αντιμετώπιση εδαφογενών φυτοπαθολογικών προβλημάτων
Τα φυτοπαθογόνα που προσβάλλουν το ιπποφαές προκαλώντας σημαντικά προβλήματα – πολλές φορές την καταστροφή μεγάλου ποσοστού του φυτικού κεφαλαίου - είναι τα ακόλουθα:Verticillium dahliae, Phytophthora sp., Fusarium sp., Pythium sp. και Rhizoctonia sp..


Από τα παραπάνω τα Verticillium dahliae, Phytophthora sp., Fusarium sp. προσβάλλουν ανεπτυγμένα φυτά ενώ τα Pythium sp. και Rhizoctonia sp. προκαλούν προβλήματα σε νεαρά μόνο φυτά. Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων φυτοπαθογόνων με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (χημικών συνθετικών σκευασμάτων μυκητοκτόνων) - στις περισσότερες των περιπτώσεων - είναι μειωμένης αποτελεσματικότητας και υψηλότατου κόστους, οπότε απαιτείται γνώση της βιολογίας των παθογόνων και συχνές επισκοπήσεις των εκμεταλλεύσεων από εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την λήψη μέτρων πρόληψης και όχι καταστολής.

Η ενδεικτικότερη τακτική αντιμετώπισης φαινομένων ασθένειας από προσβολές εδαφογενών μυκήτων είναι η εφαρμογή βιοπαραγόντων στην περιοχή της ριζόσφαιρας των φυτών. Μύκητες του γένους Trichoderma καθώς και βακτήρια του γένους Pseudomonas αποτελούν τα σημαντικότερα «όπλα» βιολογικού ελέγχου και φυτοπροστασίας της καλλιέργειας με σκοπό τη δημιουργία εδαφών κατασταλτικών για την ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. 

*Για υπηρεσίες κατευθυνόμενης φυτοπροστασίας απευθυνθείτε στα email του blog.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου