Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Ολοκληρωμένη και βιολογική αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών


Τακτικές φυτοπροστασίας:

 1. Μέτρα αποκλεισμού του παθογόνου από τον ξενιστή
  • Παρεμπόδιση εισαγωγής του παθογόνου στη χώρα (νομοθεσία / φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι),
  • Χρησιμοποίηση άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι ελεύθεροι από παθογόνα, υγιές βλαστικό πολλαπλασιαστικό υλικό).

 1. Μέθοδοι καταστροφής πρωτογενών μολυσμάτων
  • Αμειψισπορά (εδαφογενή παθογόνα),
  • Καταστροφή προσβεβλημένων φυτικών τμημάτων (κλάδευμα – απομάκρυνση βλαστών με έλκη…),
  • Καταστροφή φυτών εθελοντών, λοιπών ξενιστών του παθογόνου (εντατικοποιημένες ετήσιες καλλιέργειες, αυτοφυής βλάστηση),
  • Διατήρηση υγιεινών συνθηκών (υγρασία, αερισμός, καθαρισμός υλικών καλλιέργειας, συσκευασίας, θερμοκηπίων…),
  • Απολύμανση εδάφους,
 • Απολύμανση με φυσικούς τρόπους:
  1. Ατμός (δύσκολο – δαπανηρό, καταστροφή μικροχλωρίδας εδάφους),
  2. Ηλιοαπολύμανση (ενδείκνυται για τις πολυετείς καλλιέργειες).
Η ηλιοαπολύμανση περιλαμβάνει την κάλυψη του εδάφους με διαφανές πλαστικό φύλλο πολυαιθυλενίου το καλοκαίρι, μετά από καλή κατεργασία και πότισμα. Προετοιμασία εδάφους: ισοπεδωμένο, ψιλοχωματισμένο και με αρκετή υγρασία (στο «ρώγο» του), αν το έδαφος ποτίζεται με «στάγδην» συστήματα να γίνονται ποτίσματα σε τακτά διαστήματα, κάθε 1-1,5 εβδομάδα. Κάλυψη του εδάφους χρησιμοποιείται διαφανές πολυαιθυλένιο πάχους 0,025-0,75 mm για τα θερμοκήπια και 0,10-0,125 mm για τις υπαίθριες καλλιέργειες. Η διάρκεια κάλυψης του εδάφους πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες (όσο περισσότερο τόσο καλύτερα).
Ευεργετικές επιδράσεις:
 • Αύξηση γονιμότητας εδάφους,
 • Διατήρηση σταθερότητας οικοσυστημάτων,
 • Μειωμένο κόστος.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου πάντως φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά όταν η κάλυψη του εδάφους συνδυάζεται με την εφαρμογή οργανικής ουσίας, ασβεστούχου κυαναμίδης ή με νηματωδοκτόνο, βιολογικούς παράγοντες ανάλογα με τα προβλήματα που υπάρχουν.

 1. Μέτρα προστασίας του ξενιστή
 • Μέτρα που αναφέρονται στον ξενιστή:
 • Μείωση της ευπάθειας του ξενιστή (κλάδευμα, αποστάσεις φύτευσης, άρδευση, σωστή θρέψη, χρόνος σποράς, ανθεκτικές ποικιλίες),
 • Αποφυγή δημιουργίας πληγών (κλάδευμα, άροση, συλλογή καρπών, επίδραση φυσικών φαινομένων).
·         Μέτρα που αναφέρονται στο παθογόνο:
o       Εφαρμογή βιολογικών παραγόντων,
o       Καταστροφή αρχικού μολύσματος,
o       Καταστροφή υπολειμμάτων,
o       Καταστροφή προσβεβλημένων τμημάτων,
o       Καταστροφή φυτών εθελοντών,
o       Αντιμετώπιση φορέων,
o       Χημικές επεμβάσεις.
 • Μέτρα που αναφέρονται στο περιβάλλον:
 • Αλλαγή συνθηκών περιβάλλοντος (ανεμομίκτες, καλλιέργειες υπό κάλυψη),
 • Αλλαγή συνθηκών εδάφους (αποστράγγιση, αερισμός, αλλαγή pH),
 • Ενίσχυση μυκητοστατικής δράσης του εδάφους (ανταγωνιστικοί μικροοργανισμοί, υπερπαράσιτα…).

           ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 •        Αντιμετώπιση φαινομένων ανθεκτικότητας,
 •         Απομόνωση φυτοπαθογόνων στόχων,
 •         Έλεγχος ευαισθησίας απομονώσεων φυτοπαθογόνων στόχων στο εργαστήριο στα διαθέσιμα – εγκεκριμένα μυκητοκτόνα,
 •         Καταγραφή αποτελεσματικών δραστικών κατά περίπτωση,
 •         Δημιουργία προγράμματος φυτοπροστασίας με βάση τις σωστές εναλλαγές και τις block εφαρμογές,¡        Μείωση κόστους – Αύξηση ποιότητας και ποσότητας παραγωγής,
 •         Οικολογικό πλεονέκτημα.

          ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΒΙΟΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ TRICHODERMA

Δράσεις βιοπαραγόντων:
Ανταγωνισμός για σίδηρο / οικοφωλεές,
Παραγωγή υδρολυτικών ένζυμων: Χιτινάσες, γλυκανάσες, πρωτεάσες,
Παραγωγή αντιβιοτικών: Γλιοτοξίνη (gliotoxin), γλιοβιρίνη (gliovirin), και βιριδίνη (viridin),
Μυκοπαρασιτισμός,
Διέγερση – πρόκληση αντοχής στους φυτικούς οργανισμούς.
Μέθοδοι εφαρμογής
Παθογόνα υπέργειου τμήματος: Botrytis cinerea, Alternaria sp., Botryosphaeria sp., Venturia sp., Monilinia sp. κ.α. (εφαρμογή με ψεκασμό),
Εδαφογενή παθογόνα: Phytophthora sp., Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Armillaria mellea, Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum κ.α. (εφαρμογή ως επικαλυπτικά σπόρων, εφαρμογή με εμβάπτιση κατά τη μεταφύτευση, εφαρμογή με ριζοπότισμα, συνδυασμένες εφαρμογές).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου