Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

BLUEBERRIES – Φυτοπαθολογικά προβλήματα και τακτικές αντιμετώπισης


Τα φυτοπαθολογικά προβλήματα που είναι δυνατόν να εμφανισθούν στην καλλιέργεια των blueberries είναι ποικίλα και μπορούν να προκαλέσουν ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος, αύξηση του κόστους παραγωγής και – ειδικά σε περιπτώσεις εδαφογενών παθογόνων – καταστροφή του ίδιου του φυτικού κεφαλαίου.Τα σημαντικότερα φυτοπαθογόνα της συγκεκριμένης καλλιέργειας είναι τα παρακάτω:

Α. Εδαφογενή φυτοπαθογόνα


                                                                  Armillaria mellea

                                            Phytophthora sp. (Phytophthora cinnamomi)
Β. Παθογόνα υπέργειου τμήματος

                                                   
                                                        Monilinia vaccinii-corymbosi

                                             Botryosphaeria dothidea (Botryosphaeria spp.)

 

                                       
                               
                                                                     Botrytis cinerea

                                                             Colletotrichum acutatum


                                                                

                                                                Alternaria tenuissima
                                                                  Phomopsis vaccinii


Οι τακτικές αντιμετώπισης των παραπάνω φυτοπαθολογικών προβλημάτων θα πρέπει να είναι κατευθυνόμενες και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται υπερβολές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε φαινόμενα ανθεκτικότητας, αποτυχία καταπολέμησης και αυξημένο κόστος παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ληθάργου (φθινοπωρινοχειμερινή περίοδος), θα πρέπει να γίνονται επισκοπήσεις στις εκμεταλλεύσεις για αναζήτηση και προσδιορισμό φυτοπαθολογικών προσβολών με σκοπό την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων (τακτικές περιορισμού αρχικού μολύσματος παθογόνων). Όσο αφορά στα παθογόνα υπέργειου τμήματος, κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, οι κρίσιμες περίοδοι εμφάνισης φυτοπαθολογικών προβλημάτων είναι οι εξής: νεαρή βλάστηση, άνθιση, καρποί που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης. Τα εδαφογενή φυτοπαθογόνα – πέρα από τις τακτικές που θα έπρεπε να εφαρμοσθούν πριν την εγκατάσταση της εκμετάλλευσης (επιλογή αγρού, υγιές φυτικό υλικό κ.τ.λ.) – απαιτούν έγκαιρη διάγνωση και ταυτοποίηση, απομόνωση των προσβεβλημένων περιοχών και ενσωμάτωση στο έδαφος βιοπαραγόντων με σκοπό τον περιορισμό των εστιών μόλυνσης στα αρχικώς εντοπισμένα σημεία.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει απαιτείται κατά την περίοδο της συγκομιδής με σκοπό τον περιορισμό των μετασυλλεκτικών προβλημάτων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου