Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Αντιμετώπιση του παθογόνου Alternaria alternata σε καλλιέργειες ακτινιδίου

Η ασθένεια της μαύρης κηλίδωσης που προκαλείται από το συγκεκριμένο παθογόνο: 


 • Είναι σημαντική σε μηλοειδή σε Ιταλία και Ιαπωνία,
 • Στη χώρα μας αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα για την καλλιέργεια ευπαθών ποικιλιών αχλαδιού π. χ. Passa crassana και Abate Fetel, προσβάλλοντας φύλλα, βλαστούς, καρπούς,
 • Προσβάλει καρπούς εσπεριδοειδών,
 • Πολύ πρόσφατα διαπιστώθηκε και ότι προκαλεί σοβαρή σήψη καρπών ροδιάς.

 • Τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο παθογόνο προκαλεί ζημιές – προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές – και στην καλλιέργεια ακτινιδίων στη χώρα μας.


  Παρακάτω παρατίθενται χαρακτηριστικά συμπτώματα προσβολής φυτών ακτινιδίου. Πιο συγκεκριμένα, στα φύλλα εμφανίζονται μικρές στρογγυλές νεκρωτικές κηλίδες χρώματος καστανού-μαύρου, κηλίδες εμφανίζονται και στους μίσχους των φύλλων, ενώ η αύξηση της διαμέτρου τους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε φυλλόπτωση (ακραίες περιπτώσεις εξάπλωσης ασθένειας). Στους καρπούς εμφανίζονται κηλίδες στρογγυλές καθισμένες, σκουρόχρωμες, που εισχωρούν σταδιακά στη σάρκα. Προσβολές μπορεί να εμφανισθούν με τη μορφή ελκών και σε ετήσιους βλαστούς.


  Οι ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη φαινομένων ασθένειας κυμαίνονται από 25 έως 30C, όταν ο καιρός είναι υγρός και ο αερισμός των φυτών περιορισμένος. Οι εμφάνιση μετασυλλεκτικών προσβολών στους καρπούς ευνοείται όταν έχουν προηγηθεί ηλιοεγκαύματα.

  Η αντιμετώπιση του παθογόνου απαιτεί γνώση της βιολογίας του και λήψη δέσμης μέτρων που στοχεύουν τόσο στην ελαχιστοποίηση των μεγεθών μολύσματός του στον αγρό, όσο και στην άμεση λήψη αποφάσεων φυτοπροστασίας όταν οι κλιματικές συνθηκες το επιβάλουν. Όπως έχει αναφερθεί στην περίπτωση της αντιμετώπισης του Botrytis cinerea, και στην περίπτωση του Alternaria alternata είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν τακτικές πρόγνωσης του μεγέθους αναμενόμενων προσβολών. Σοβαρά προβλήματα οφείλονται συνήθως σε βεβαρημένο ιστορικό και σε φαινόμενα ανάπτυξης υψηλών ποσοστών ανθεκτικότητας από το παθογόνο. Σ’ αυτή την περίπτωση  επιβάλλεται η έγκαιρη διάγνωση του φαινομένου και η ταυτόχρονη λήψη μέτρων φυτοπροστασίας με στόχο τις ανθεκτικές απομονώσεις του παθογόνου μύκητα.

  Παρακάτω παρατίθεται ένα προτεινόμενο πρόγραμμα φυτοπροστασίας, το οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κάθε φορά γεωργικής εκμετάλλευσης.

  • Μετά την συγκομιδή: και εφαρμογή θειασβεστίου (συμβατό με συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης),
  • Πτώση φύλλων: εφαρμογή χαλκούχου μυκητοκτόνου (π.χ. υδροξείδιο του χαλκού, συμβατό με συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης),
  • Εποχή κλαδεύματος: επανάληψη εφαρμογής χαλκούχου μυκητοκτόνου ή μίγματος χαλκού και θειασβεστίου (συμβατό με συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης),
  • Σε περιπτώσεις βεβαρημένου ιστορικού προτείνεται και τέταρτος ψεκασμός λίγο πριν την έκπτυξη της νεαρής βλάστησης (θειασβέστιο ή χαλκός, συμβατότητα με συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης), 
  *Οι συγκεκριμένες εφαρμογές συμβάλλουν στον περιορισμό των διαχειμαζουσών μεγεθών μολύσματος τόσο του Alternaria alternata όσο και του Botrytis cinerea ενώ οι εφαρμογές χαλκούχων όταν κατευθύνονται και στο έδαφος (περιφερειακά του λαιμού των φυτών) εμφανίζουν και προστατευτική δράση εναντίον της Φυτόφθορας.

  • Όταν οι κλιματικές συνθήκες προσεγγίζουν το ιδανικό όσο αφορά στην ανάπτυξη προσβολών από Αλτερνάρια και όταν το ιστορικό της καλλιέργειας το επιβάλει (~τέλος Μαΐου – Ιούνιος – αρχές Ιουλίου), προτείνονται εφαρμογές είτε εγκεκριμένων συμβατικών μυκητοκτόνων ή βιολογικών παραγόντων του γένους Trichoderma,
  • Έξι εβδομάδες πριν τη συγκομιδή είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν συστήματα πρόγνωσης μετασυλλεκτικών προσβολών του παθογόνου με σκοπό τη λήψη μέρων φυτοπροστασίας κατά τη συγκομιδή (εμβάπτιση καρπών σε αιωρήματα κονιδίων του γένους Trichoderma – ταυτόχρονη αντιμετώπιση προσβολών Βοτρύτη). 


  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου