Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Goji berry – Γενικά καλλιεργητικά στοιχεία - Αντιμετώπιση εδαφογενών φυτοπαθογόνων – Τακτικές φυτοπροστασίας για φυτωριούχους και παραγωγούς


Η ονομασία “Goji berry” είναι το κοινό όνομα δύο πολύ συγγενών φυτικών ειδών της οικογένειας Solanaceae (στην οποία επίσης ανήκουν η τομάτα, η πατάτα, η μελιτζάνα κλπ): Lycium barbarum και L. chinense. Τα συγκεκριμένα φυτικά είδη είναι ενδημικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ασία, ενώ κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή των Ιμαλάιων.
Η περιεκτικότητα των καρπών των συγκεκριμένων φυτικών ειδών σε θρεπτικά στοιχεία και αντιοξειδωτικές ουσίες έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση αυξανόμενης ζήτησης φυτών και καρπών, με αποτέλεσμα η καλλιέργεια του “Goji berry” να καταλαμβάνει συνεχώς αυξανόμενες εκτάσεις παγκοσμίως.


Τα παραπάνω φυτικά είδη είναι ξυλώδη πολυετή οπωροφόρα και μπορούν να φθάσουν τα 1 έως 3 μέτρα ύψος. Ειδικότερα το L. chinense, το οποίο αναπτύσσεται στη Νότια Κίνα, έχει μειωμένη ανάπτυξη σε ύψος σε σύγκριση με το L. barbarum, το οποίο αναπτύσσεται σε βορειότερες περιοχές.
Τα άνθη των συγκεκριμένων φυτικών ειδών παράγονται σε ομάδες (1-3 άνθη), ενώ μετά τη γονιμοποίηση παράγονται καρποί ζωηρού κόκκινου – πορτοκαλί χρώματος (1 - 2 cm), οι οποίοι – ανάλογα με την ποικιλία και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες – περιέχουν 10 – 60 μικρούς κίτρινους σπόρους. Στο Βόρειο Ημισφαίριο η άνθιση ξεκινά τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου, ενώ η ωρίμανση των καρπών και η συγκομιδή πραγματοποιείται Αύγουστο – Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περεταίρω μελέτη σχετικά με τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων φυτικών ειδών στις συνθήκες των επιμέρους γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας. Η καρποφορία ξεκινά το 2ο χρόνο ενώ αγγίζει τις μέγιστες τιμές της μετά τον 3ο – 4ο χρόνο (ένας ακόμη παράγοντας ου εξαρτάται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την καλλιεργούμενη έκταση).


Όσο αφορά στις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του “Goji berry”, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, φαίνεται πως η συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι δυνατόν να προσαρμοσθεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας καθώς εμφανίζεται ιδιαιτέρως ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες (φέρεται ανθεκτικό ακόμη και στους -20C), ενώ εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις έκθεσης στον ήλιο. Τα ελαφρώς αλκαλικά εδάφη (pH: 7.5 – 8)φέρονται να ευνοούν την καλλιέργεια όσο αφορά στην ποιότητα και στην ποσότητα του συγκομισμένου προϊόντος, ενώ η θρέψη με την εφαρμογή οργανικών ή συνθετικών προϊόντων λίπανση θα πρέπει να ρυθμίζεται με βάση εδαφολογικές αναλύσεις.


Η καλλιέργεια νέων φυτικών ειδών, και στη συγκεκριμένη περίπτωση φυτών “Goji berry”, εμπεριέχει και κινδύνους, τους οποίους – στις περισσότερες των περιπτώσεων – δεν τους γνωρίζουμε σε επίπεδο εκδηλωμένων προβλημάτων, οπότε θα πρέπει η οργάνωση της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης να είναι άρτια και να στηρίζεται σε συνεργασίες με εξειδικευμένο προσωπικό γεωργικών συμβούλων.Αντιμετώπιση εδαφογενών φυτοπαθολογικών προβλημάτων

Τα φυτοπαθογόνα που προσβάλλουν το goji berry προκαλώντας σημαντικά προβλήματα – πολλές φορές την καταστροφή μεγάλου ποσοστού του φυτικού κεφαλαίου - είναι τα: Verticillium dahliae, Phytophthora sp., Fusarium sp., Pythium sp., Oidium sp. και Rhizoctonia sp..

Οι φυτοπαθογόνοι μύκητες Verticillium dahliae, Phytophthora sp. και Fusarium sp. προσβάλλουν, συνήθως, ανεπτυγμένα φυτά, ενώ οι Pythium sp. και Rhizoctonia sp. προκαλούν προβλήματα σε νεαρά μόνο φυτά (φυτωριακές επιχειρήσεις). Το Ωίδιο προσβάλλει νεαρά αλλά και ανεπτυγμένα φυτά, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στο στάδιο έκπτυξης νεαρής βλάστησης. Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων φυτοπαθογόνων με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (χημικών συνθετικών σκευασμάτων μυκητοκτόνων) - στις περισσότερες των περιπτώσεων - είναι μειωμένης αποτελεσματικότητας και υψηλότατου κόστους, οπότε απαιτείται γνώση της βιολογίας των παθογόνων και συχνές επισκοπήσεις των εκμεταλλεύσεων από εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την λήψη μέτρων πρόληψης και όχι καταστολής.


Η ενδεικτικότερη τακτική αντιμετώπισης φαινομένων ασθένειας από προσβολές εδαφογενών μυκήτων είναι η εφαρμογή βιοπαραγόντων στην περιοχή της ριζόσφαιρας των φυτών. Μύκητες του γένους Trichoderma καθώς και βακτήρια του γένους Pseudomonas αποτελούν τα σημαντικότερα «όπλα» βιολογικού ελέγχου και φυτοπροστασίας της καλλιέργειας με σκοπό τη δημιουργία εδαφών κατασταλτικών για την ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.

Η προτεινόμενη στρατηγική αντιμέτωπισης μυκητολογικών προσβολών βασίζεται σε:
  • Εφαρμογή κλασικών και μοριακών τεχνικών προσδιορισμού και διάγνωσης των μυκητολογικών προσβολών. Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και ταυτοποίηση του συγκεκριμένου – κάθε φορά – προβλήματος εξαιτίας της έλλειψης ιστορικών στοιχείων καλλιέργειας του συγκεκριμένου φυτικού είδους στον Ελλαδικό χώρο.
  • Προσδιορισμός ύπαρξης φαινομένων ανθεκτικότητας των μυκήτων στα διαθέσιμα σκευάσματα φυτοπροστασίας με την εφαρμογή βιοδοκιμών, εξετάζοντας πάντα παράλληλα το ιστορικό των χημικών εισροών της εκμετάλλευσης, με παραδοτέο πρόγραμμα εφαρμογών με δραστικές ουσίες αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας,
  • Εφαρμογή βιολογικών παραγόντων των γενών Trichoderma και Pseudomonas. Οι εφαρμογές αφορούν σε επικάλυψη σπόρων, ενσωμάτωση στο υπόστρωμα ανάπτυξης (φυτωριακές επιχειρήσεις), εμβάπτιση ριζικού συστήματος (φάση εγκατάστασης νέων φυτειών), ριζοποτίσματα και ψεκασμοί υπέργειου τμήματος (εγκατεστημένες φυτείες), είναι δυνατοί και οι συνδυασμοί των παραπάνω ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των περιπτώσεων κάθε φορά.

Η εφαρμογή των παραπάνω τακτικών φυτοπροστασίας συγκεντρώνει πλήθος πλεονεκτημάτων τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
  • Μείωση κόστους παραγωγής (εξαιτίας της αποφυγής αναποτελεσματικών ψεκασμών με συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής),
  • Σταθερότητα αποτελεσμάτων – αειφόρες εκμεταλλεύσεις (ο αποικισμός των εδαφών του φυτωρίου από ωφέλιμους μύκητες έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία κατασταλτικού προφίλ εδαφών απέναντι σε φυτοπαθογόνους μύκητες, ενώ, παράλληλα, συντελεί στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών),
  • Προστιθέμενη αξία παραγόμενου φυτικού υλικού (οι βιολογικοί παράγοντες ακολουθούν το παραγόμενο φυτικό υλικό καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του μεταφέροντας την αποτελεσματικότητά τους και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών – πελατών των φυτωριακών επιχειρήσεων),
  • Προγράμματα πλήρους συμβατότητας με προγράμματα Ολοκληρωμένης και Βιολογικής διαχείρισης παραγωγής,

*Για προμήθεια φυτών goji berry και για υπηρεσίες κατευθυνόμενη φυτοπροστασίας απευθυνθείτε στα email του blog.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου