Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Φυτοπροστασία – Ιπποφαές


Από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και μετά από προσωπική επικοινωνία με πλήθος παραγωγών ιπποφαούς γίναμε δέκτες πληροφοριών σχετικά με την παρουσία συμπτωματολογίας ημιπληγίας σε εκμεταλλεύσεις της συγκεκριμένης καλλιέργειας (Κεντρική – Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη). 

 Οι επισκέψεις και η λήψη δειγμάτων συμπτωματικών φυτών φανέρωσε την αιτιολογία του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα από τα συμπτωματικά δείγματα απομονώθηκαν αποικίες μυκήτων, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν ως Verticillium dahliae (σε ποσοστό άνω το 80 %) και ως Fusarium sp. και Rhizoconia solani (τα δύο τελευταία παθογόνα εμφανίσθηκαν σε περιορισμένο αριθμό δειγμάτων). Η ταυτοποίηση των συγκεκριμένων παθογόνων επιτεύχθηκε με τη βοήθεια κλασικών (μακρο και μικροσκοπική παρατήρηση, δοκιμές απομόνωσης, εφαρμογή κανόνων Koch) και μοριακών τεχνικών (ανάλυση – αλληλούχιση των ITS περιοχών του ριβοσωμικού DNA).


Τους τελευταίους μήνες, στις εκμεταλλεύσεις που εμφάνισαν τις προσβολές, η κατάσταση επιδεινώθηκε – εξαιτίας των ξηροθερμικών συνθηκών του θέρους - με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ποσοστά προσβολών από 60% έως πλήρη καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου.

Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι αδύνατη με τη χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και απαιτεί συντονισμένες δράσεις και υπηρεσίες φυτοπροστασίας από εξειδικευμένο προσωπικό.


Συνοπτικά αναφέρονται οι χειρισμοί που απαιτούνται για την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου:
Για εγκατεστημένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις:
Επισκοπήσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έγκαιρη ταυτοποίηση των προσβεβλημένων φυτών και άμεση απομάκρυνση και καταστροφή τους,
Αποφυγή καλλιέργειας εδάφους με γεωργικά μηχανήματα,
Αποφυγή χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων που προηγουμένως χρησιμοποιήθηκαν σε προσβεβλημένες περιοχές χωρίς να προηγηθεί απολύμανσή τους,
Εφαρμογή στους αγρούς βιολογικών παραγόντων του γένους Trichoderma με στόχο τη δημιουργία κατασταλτικών εδαφών για την εγκατάσταση, ανάπτυξη και εξάπλωση των συγκεκριμένων φυτοπαθογόνων μυκήτων.
Για τις νέες φυτεύσεις:
Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού,
Χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού αποικισμένου με βιολογικούς παράγοντες του γένους Trichoderma από τη φάση της σκληραγώγησης στις φυτωριακές μονάδες.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου