Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Πρώτη καταγραφή του είδους Aceria kuko σε καλλιέργεια Goji berry στην Ελλάδα

Σας ενημερώνουμε ότι όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από το Μ.Φ.Ι., Τμήμα: Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Εργαστήριο: Ακαρολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, σε δύο δείγματα φυτών Lycium barbarum (Goji berries) τα οποία συλλέχθηκαν :
-το πρώτο από παραγωγό της Ορεστιάδας, Έβρου και
-το δεύτερο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης σε φυτά προέλευσης Γερμανίας (παραγγελία μέσω Internet),
παρατηρήθηκε έπειτα από εργαστηριακή εξέταση, προσβολή από το άκαρι Aceria kuko (Kishida, 1927) (Acari: Eriophyidae). Είναι η πρώτη καταγραφή του είδους αυτού στην Ελλάδα.

Πέραν των φυτών Goji berries, ο επιβλαβής οργανισμός αναφέρεται ότι προσβάλει την πιπεριά Capsicum annuum και το αυτοφυές ζιζάνιο Solanum nigrum. Αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ιθαγενές της Νοτιοανατολικής Ασίας (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊβάν). Εκτός Ασίας έχει αναφερθεί πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία. Δεν αναφέρεται στις λίστες ειδών της Οδηγίας 2000/29/EC ούτε αναφέρεται ως είδος καραντίνας από το EPPO.


Η Υπηρεσία μας έχει έρθει σε επαφή με το Μ.Φ.Ι., Τμήμα: Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Εργαστήριο: Ακαρολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, προκειμένου να διενεργηθεί Επείγουσα Αξιολόγηση Κινδύνου για τον εν λόγω νεοφανή στη χώρα οργανισμό, ώστε να διαπιστωθεί ο κίνδυνος και τα έκτακτα μέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν, σύμφωνα με το έγγραφο του EPPO 12-17646 (12-17525, 11-17346, 11-16919,11-16715) «Express Pest Risk Analysis».

Σαν νεοεισαχθέν φυτοφάγο άκαρι στη χώρα μας το οποίο μπορεί να αποβεί επιζήμιο σε καλλιεργούμενα φυτά (πιπεριά, Goji berries) και λόγω του ότι υπάρχει φόβος εγκατάστασής του προτείνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών και η φυτοϋγειονομική επιτήρηση των φυτειών στις οποίες βρέθηκαν προσβεβλημένα φυτά.

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας και Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου παρακαλούνται να λάβουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκρίζωση του επιβλαβούς οργανισμού, την αποφυγή της διάδοσής του και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές τους.

Όλες οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της χώρας μας, παρακαλούνται για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους και ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν ή ήδη καλλιεργούν Lycium barbarum (Goji berries).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου