Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Αρώνια - Φυτοπροστασία: Εντομολογικές προσβολές και φυτοπαθογόνοι μύκητες φύτων ΑρώνιαςΗ αρώνια η μελανόκαρπη (Aronia melanocarpa, οικ. Rosaceae / Black Chokeberry) είναι ένα καλλιεργούμενο φυτικό είδος το οποίο εμφανίζει αξιοσημείωτο προφίλ ανθεκτικότητας σε προσβολές εντόμων και φυτοπαθογόνων μυκήτων. Εντούτοις, σε πείσμα κάποιων καιροσκόπων «ειδικών», που συνεχίζουν να προωθούν - πωλούν φυτά σε ακραίες τιμές διαφημίζοντάς τα ως φυτά χωρίς ανάγκες λίπανσης – άρδευσης – καλλιεργητικών πρακτικών – φυτοπροστασίας (μακάρι να υπήρχε έστω και ένα καλλιεργούμενο φυτικό είδος με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά!!!), οι οποίοι συνεχίζουν να γεμίζουν την αγορά με Βουλγάρικα φυτά με κίνδυνο μεταφοράς προσβολών Βακτηριακού καψίματος στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε το προφίλ φυτοπροστασίας της αρώνιας στην Ελλάδα.

Βαδίζουμε προς το τέλος στη φετινής βλαστικής περιόδου και στα πλαίσια της συνεχούς επαφής μας με τις συνεργαζόμενες ομάδες παραγωγών το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για τα προβλήματα φυτοπροστασίας τα οποία παρουσιάστηκαν σε καλλιέργειας αρώνιας ανά την Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα δεδομένα φυτοπροστασίας προέκυψαν από τριετή πειραματική έρευνα και από επισκοπήσεις εμπορικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων αρώνιας την τελευταία διετία. Η συχνότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων προβλημάτων ήταν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, σποραδική - όσο αφορά στις φυσικές μολύνσεις και όχι στα πειραματικά δεδομένα. Η αντιμετώπισή τους, δε, ήταν έγκαιρη – άμεση και αυτό οφείλεται στην άριστη συνεργασία του συνόλου της ομάδας παραγωγών καθώς και στις επισκοπήσεις των αγρών από άρτια καταρτισμένο προσωπικό φυτοπροστασίας, το οποίο πρότεινε μέτρα φυτοπροστασίας – εξειδικευμένα κατά περίπτωση – συμβατά με τη λογική της καλλιέργειας με μειωμένο κόστος παραγωγής στα πλαίσια του πιστοποιημένου Βιολογικού μοντέλου καλλιέργειας.  
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δεδομένης περιόδου αντιμετωπίσαμε προβλήματα προσβολών από μυζητικά έντομα (αφίδες, τίγρης αχλαδιάς). Οι συγκεκριμένες προσβολές αντιμετωπίστηκαν με εξαπόλυση – προστασία των φυσικών εχθρών τους (ωφέλιμα έντομα) και με εφαρμογές σκευασμάτων συμβατών με τη Βιολογική γεωργία (όπου η πίεση των προσβολών ήταν αυξημένη).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου από την άνθιση έως την καρπόδεση και την σταδιακή ωρίμανση των καρπών εμφανίστηκαν προσβολές από: 
φυλλοφάγες προνύμφες λεπιδόπτερων και κολεόπτερων (ναι και εδώ είχαμε «εμφανίσεις» του πράσινου σκουληκιού), 
ημίπτερα του γένους Halyomorpha,
κολεόπτερα του γένους Lytta τα οποία εμφάνισαν ιδιαίτερη προτίμηση στα άνθη των φυτών,
ξυλλοφάγα λεπιδόπτερα,
προσβολές εντόμων του γένους Grapholita σε καρπούς,
προσβολές μυκήτων του γένους Entomosporium και Gymnosporangium,
προσβολές μυκήτων του γένους Phytophthora (σε φυτά στα οποία δεν είχε προηγηθεί εφαρμογή απομονώσεων μυκήτων του γένους Trichoderma).
Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε πως - ως αποτέλεσμα του αποικισμού του ριζικού συστήματος των φυτών αρώνιας με απομονώσεις του γένους Trichoderma -  αποφεύχθηκαν προσβολές από εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες (Armillaria mellea, Verticillium dahliae, Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia solani). Αυτό είχε σαν συνέπεια την απρόσκοπτη ανάπτυξη των νεαρών φυτών και την επιτυχή εγκατάσταση των συγκεκριμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου