Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Goji berry και ΦυτοπροστασίαΣε συνέπεια και σε απόλυτη ακολουθία της αρθρογραφίας μας σχετικά με την ενημέρωση των συνεργαζόμενων παραγωγών φυτών Goji Berry, σας παρουσιάζουμε μια εντομολογική και τέσσερις φυτοπαθολογικές προσβολές φυτών οι οποίες εντοπίσθηκαν σε γεωργική εκμετάλλευση τριών ετών.
Πιο συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν μυκητολογικές προσβολές υπέργειου τμήματος με υπεύθυνα φυτοπαθογόνα μύκητες των γενών Oidium και Alternaria, Botrytis cinerea, ενώ το υψηλού κινδύνου εδαφογενές φυτοπαθογόνο Verticillium dahliae δυστυχώς έκανε κι αυτό την εμφάνισή του, θυμίζοντάς μας τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του.


Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο μας, η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φυτοπαθογόνου με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (χημικών συνθετικών σκευασμάτων μυκητοκτόνων) - στις περισσότερες των περιπτώσεων - είναι μειωμένης (έως μηδενικής) αποτελεσματικότητας και υψηλότατου κόστους, ενώ είναι ασύμβατη με τη Βιολογική Διαχείριση Καλλιεργειών, οπότε, απαιτείται γνώση της βιολογίας του και συχνές επισκοπήσεις των εκμεταλλεύσεων από εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την λήψη μέτρων πρόληψης και όχι καταστολής. Η ενδεικτικότερη τακτική αντιμετώπισης φαινομένων ασθένειας από προσβολές Verticillium dahliae είναι η εφαρμογή βιοπαραγόντων στην περιοχή της ριζόσφαιρας των φυτών. Μύκητες του γένους Trichoderma καθώς και βακτήρια του γένους Pseudomonas αποτελούν τα σημαντικότερα «όπλα» βιολογικού ελέγχου και φυτοπροστασίας της καλλιέργειας με σκοπό τη δημιουργία εδαφών κατασταλτικών για την ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.
Όσο αφορά στην αντιμετώπιση των παθογόνων των γενών Oidium και Alternaria καθώς και του Botrytis cinerea, η εφαρμογή προληπτικών εφαρμογών μυκητοκτόνων ουσιών βιολογικού προφίλ την κρίσιμη περίοδο – κατόπιν επισκοπήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό - και σε κάθε περίπτωση πριν την εξάπλωσή τους σε εκτεταμένα τμήματα των φυτειών, είναι η προτεινόμενη τακτική αντιμετώπισης. Διαθέσιμα σκευάσματα είναι τα σκευάσματα χαλκού – θείου – θειασβεστίου με προσθήκη ή όχι χαλκού (συμβατά με το μοντέλο πιστοποιημένης Βιολογικής καλλιέργειας). Απαιτείται όμως προσοχή όσο αφορά στις εφαρμοζόμενες δόσεις και στην εποχή εφαρμογής των συγκεκριμένων σκευασμάτων προς αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας.  
Σχετικά με την εντομολογική προσβολή που εντοπίσθηκε, πρόκειται για φυλλοφάγες προνύμφες λεπιδόπτερου (ναι και εδώ ο «πράσινο σκουλήκι»), η οποία επίσης θα πρέπει να εντοπίζεται ταχύτατα και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό τον επιτυχή του περιορισμό. Διαθέσιμα σκευάσματα: σκευάσματα του βακτηρίου Bacillus thuringiensis τα οποία είναι αποτελεσματικά όταν η εφαρμογή τους κατευθύνεται από άρτια καταρτισμένο προσωπικό και στοχεύει στην αειφορική διαχείριση του οικοσυστήματος της εκμετάλλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου