Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Εγκατάσταση οπωρώνων αρώνιαςΑ. Γυμνόριζα φυτά
Τα γυμνόριζα φυτά αρώνιας φυτεύονται από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Η αρώνια είναι ένα φυτικό είδος το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών οπότε δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Δεν συνίσταται η φύτευση γυμνόριζων φυτών με τα μέσα Φεβρουαρίου διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος – υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών – να έχουμε πρόωρη ανάπτυξη βλάστησης εις βάρος της ανάπτυξης και της επιτυχούς εγκατάστασης στο εδαφικό υπόστρωμα του ριζικού συστήματος, με συνέπεια ανεπιτυχή εγκατάσταση του οπωρώνα.
Πριν τη φύτευση:
1.Εδαφολογική εργαστηριακή εξέταση και εξέταση μικροβιακής σύστασης εδάφους,
2.Σχεδίαση πυκνότητας φύτευσης (1.5m x 3m ή 1.5m x 4m) και διάνοιξη λάκκων φύτευσης (βάθος: 35 – 40 cm, πλάτος: 30 – 35 cm).

 

Τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη φύτευση είναι τα παρακάτω:
  1. Διάνοιξη λάκκου φύτευσης,
  2. Προσθήκη μίγματος τύρφης (όχι εμπλουτισμένη με ιχνοστοιχεία) και φωσφόρου (συστατικό επί τοις εκατό βιολογικού λιπάσματος) στη βάση του λάκκου (ανάλογα με τις κατευθυνόμενες οδηγίες εγκατάστασης από την ομάδα υποστήριξης),
  3. Προσθήκη 3 – 4 δάχτυλα εδαφικού υποστρώματος (χώμα από τη διάνοιξη του λάκκου φύτευσης),
  4. Εμβάπτιση των φυτών στο αιώρημα των κονιδίων του γένους Trichoderma.
  5. Κλάδεμα των ριζών,
  6. Τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο φύτευσης δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατεύθυνση των ριζών πιέζοντας – παράλληλα – το έδαφος ώστε να έχουμε πλήρη επαφή εδαφικού υποστρώματος και ριζών.
  7. Δημιουργία υψώματος εδαφικού υποστρώματος γύρω από την περιοχή του λαιμού στοχεύοντας στην αποφυγή κατακράτησης νερού,
  8. Πότισμα των φυτών.    

Β. Φυτά εγκατεστημένα σε γλάστρες
Σ’ αυτή την περίπτωση η περίοδος φύτευσης επεκτείνεται και στους πρώτους μήνες της Άνοιξης (Μάρτιος – Απρίλιος). Τα φυτά είναι ήδη αποικισμένα με βιοπαράγοντες του γένους Trichoderma και το ριζικό τους σύστημα είναι καλά εγκατεστημένο στο υπόστρωμα της γλάστρας. Η διαδικασία φύτευσης είναι πιο απλή και περιλαμβάνει τη σχεδίαση και τη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης μεγέθους συμβατού με τη γλάστρα των φυτών (κατά 10 πόντους αυξημένο σε βάθος και πλάτος). 

Δρ. Γ.Α. Μπάρδας
g.a.bardas@gmail.com
www.plantdirect.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου