Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

PlantDirect – Ομάδα παραγωγών ροδιού "Πολύπετρο Κιλκίς"Στα πλαίσια της συνεχούς επαφής μας με το αναγνωστικό μας κοινό, αλλά και με τις συνεργαζόμενες ομάδες παραγωγών και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη γεωργική παραγωγή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της συνεργασίας μας με την ομάδα παραγωγών ροδίου στο Πολύπετρο του Νομού Κιλκίς. 

Η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά σε παροχή συμβουλευτικής γεωργίας (λίπανση – θρέψη – φυτοπροστασία) σε συνολική έκταση μεγαλύτερης των 500 στρεμμάτων, στοχεύοντας στην παραγωγή αυξημένης ποσότητας ποιοτικού προϊόντος με το ελάχιστο δυνατό κόστος παραγωγής. 


Πιο συγκεκριμένα, τα πρωτόκολλα εργασίας υποστηρίζονται από εξειδικευμένες υπηρεσίες εφαρμοσμένης εργαστηριακής υποστήριξης που αφορούν: 

  • σε αναλύσεις εδάφους με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών λίπανσης - θρέψης, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική ταυτοποίηση ύπαρξης εδαφογενών φυτοπαθογόνων - με παράλληλη προσαρμογή των προγραμμάτων φυτοπροστασίας,
  • σε βιοδοκιμές αποτελεσματικότητας φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται φαινόμενα ανθεκτικότητας και μειωμένης αποτελεσματικότητας,
  • σε επισκοπήσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ταυτοποίηση προσβολών εντόμων, μυκητολογικών και βακτηριολογικών προσβολών, μη παρασιτικών ασθενειών κ.λ.π..
Στοχεύουμε στην οργάνωση εξωστρεφών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με γνώμονα τη μέγιστη κερδοφορία τους, ικανοποιώντας τις αυξημένες απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου