Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΩΝΔιανύουμε ήδη τη φυτευτική περίοδο του έτους και ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εγκατάσταση νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων οπωρωφόρων δένδρων. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η σωστή επιλογή αγροτεμαχίου με βάση την μηχανική σύσταση, των δεδομένων εδαφικής - μικροβιακής ανάλυσης και το ιστορικό καλλιέργειας και φυτοπαθολογικών προβλημάτων, η σωστή επιλογή ποικιλίας σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, η προμήθεια υγιούς – πιστοποιημένου φυτικού υλικού, η ενδεδειγμένη στρατηγική σχεδιασμού εγκατάστασης με γνώμονα και στόχο επίτευξη συνθηκών μειωμένης υγρασίας, αυξημένου αερισμού και την διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας νερού άρδευσης. 


Η συγκεκριμένη εποχή του έτους, ιδιαίτερα τα μεσοδιαστήματα από τέλος Οκτωβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου και από μέσα Ιανουαρίου έως τέλος Μαρτίου, ενδείκνυται για την εγκατάσταση ωφέλιμων μικροοργανισμών στο έδαφος και στο ριζικό σύστημα των νεαρών δενδρυλλίων, με σκοπό την αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων του ριζικού συστήματος, του ξύλου, των αγγείων, του λαιμού των δένδρων (Armillaria mellea, Verticillium dahliae, Phytophthora spp.) και την προωθητική δράση της ανάπτυξης και επιτυχή εγκατάσταση των δενδρυλλίων.

Ειδικότερα, οι μύκητες του γένους Trichoderma είναι ιδανικοί για εφαρμογή με τη μορφή εμβάπτισης του ριζικού συστήματος κατά την φύτευση των νεαρών δενδρυλλίων, ενώ αποτελεσματικότατες είναι και οι εφαρμογές ριζοποτισμάτων σε δενδρύλλια έως τεσσάρων ετών. Σε δένδρα μεγαλύτερης ηλικίας με εκδηλωμένα φαινόμενα προσβολών, τα ριζοποτίσματα μυκήτων του γένους Trichoderma συμβάλλουν αποφασιστικά στον περιορισμό της επέκτασης παθογόνων και ασθένειας.

Στα πλαίσια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δουλειάς μας σας παρουσιάζουμε σήμερα την επίδραση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας χειρισμού νεαρών δενδρυλλίων μηλιάς ποικιλίας Sninga Gala στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας (Δ.Δ. Νησιού). Το φωτογραφικό υλικό αφορά σε δύο γειτονικούς οπωρώνες οι οποίοι φυτεύτηκαν την ίδια ημέρα με φυτικό υλικό από την ίδια φυτωριακή επιχείρηση. Η μοναδική διαφοροποίηση είχε να κάνει με το γεγονός της εφαρμογής ή όχι αιωρήματος κονιδίων τριών απομονώσεων του γένους Trichoderma (T. harzianum B1, T. asperellum B1 και T. viride B4). Οι διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη των φυτών είναι, 11 μήνες μετά, εντυπωσιακή. Τα ονόματα των παραγωγών καθώς και η ακριβής θέση των οπωρώνων είναι στη διάθεση όποιου δείξει ενδιαφέρον.PlantDirect: Υψηλή τεχνολογία και δράσεις κατευθυνόμενης γεωργίας στην υπηρεσία των Ελλήνων παραγωγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου