Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

PlantDirect - Διοικητικό συμβούλιο ΑΣΠΑ «ΑΡΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» - ΣΥΝΕΔΙΑΣΗ 03.07.2015

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ1.       PlantDirect – ΑΣΠΑ «ΑΡΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Αποφασίστηκε η επέκταση της συμπόρευσης μεταξύ της εταιρίας PlantDirect O.E. και του Συνεταιρισμού σε θέματα προώθησης πωλήσεων και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επόμενη τριετία (έως το 2018).2.       Εκτιμώμενο τονάζ παραγωγής 2015 – οργάνωση δραστηριοτήτων συγκομιδής
Από τους υπεύθυνους της εταιρίας PlantDirect εκτιμήθηκε πως η αναμενόμενη παραγωγή για το 2015 θα κυμανθεί μεταξύ 150 και 200 τόνων (η τελική εκτίμηση θα ανακοινωθεί με το κλείσιμο των επισκοπήσεων των παραγωγών) και αποφασίστηκε (ομόφωνα) να ξεκινήσουν οι διαδικασίες συγκέντρωσης προσφορών για τελάρα με σκοπό το συνολικό κόστος να το αναλάβει ο Συνεταιρισμός, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για τη μεταφορά των τελάρων στους παραγωγούς.
Αποφασίστηκε, επίσης, πως οι παραγωγοί οι οποίοι πέρυσι προμηθεύτηκαν μόνοι τους τελάρα θα τα κρατήσουν έως τη συγκομιδή ενημερώνοντας παράλληλα το Συνεταιρισμό για τον αριθμό τους και – κατά  την εκκαθάριση της παραγωγής – τα τελάρα αυτά θα τα αγοράσει ο Συνεταιρισμός στην τιμή αγοράς των υπολοίπων (διαδικασία προσφορών).
Όσο αφορά στη μηχανή συγκομιδής: η πρώτη μηχανή συγκομιδής αρώνιας (Ελληνικής κατασκευής) είναι έτοιμη και απομένει η δοκιμαστική λειτουργίας της σε πραγματικές συνθήκες. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου στην εκμετάλλευση των κ.κ. Βαφείδη και Τάχα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δοκιμής θα συμβάλλουν στη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της. Με βάση τα σημερινά δεδομένα η λειτουργικότητα της μηχανής είναι ικανοποιητική και κρίνεται πως θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκομιδή εκμεταλλεύσεων ηλικίας μεγαλύτερης των τριών ετών (και οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στον τρίτο χρόνο θα συγκομισθούν μηχανικά). Σχετικά με το κόστος μηχανικής συγκομιδής των κτημάτων, καθορίστηκε στα 0.15 λεπτά ανά κιλό. Το συγκεκριμένο κόστος θα παρακρατηθεί κατά την οικονομική εκκαθάριση της συγκομισθείσας παραγωγής στο τέλος του χρόνου για την καθεμιά εκμετάλλευση.
3.       Μεταποιητικές δράσεις 2015
Αποφασίστηκε ομόφωνα η μεταποίηση του 5% της συνολικής παραγωγής με δράσεις φασόν και με σκοπό την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων μαρμελάδας και αποξηραμένων καρπών. Η όλη διαδικασία θα οργανωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας PlantDirect και θα έχει ως στόχο το άνοιγμα νέων αγορών με στόχο τη διατήρηση του δυναμικού πωλήσεων – απορρόφησης της παραγωγής στα επίπεδα του 100% και στα επόμενα έτη. Το συγκεκριμένο ποσοστό παραγωγής θα παρακρατηθεί από το σύνολο των παραγωγών οι οποίοι θα παραδώσουν παραγωγή, ενώ η οικονομική εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με την πώληση των μεταποιημένων προϊόντων.
4.       Κτήριο – νέες εγκαταστάσεις ΑΣΠΑ «ΑΡΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας του Συνεταιρισμού στη διεύθυνση: 1o χιλιόμετρο παράλληλης Εθνικής οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, σε εγκαταστάσεις συνολική έκτασης 5.5 στρεμμάτων, εκ των οποίων έκταση 1.5 στρέμματος είναι καλυμμένη με σιδηροκατασκευή, έκταση 140 τετραγωνικών μέτρων είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, ενώ στο χώρο υπάρχει και λειτουργική εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας.
Το Δ.Σ. ενέκρινε δραστηριότητες και κόστη επίπλωσης - διαμόρφωσης και υλικοτεχνικής υποδομής (Η/Υ, λοιπές ηλεκτρικές συσκευές και αναλώσιμα).
Οι δράσεις οι οποίες μπορούν πλέον να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν από το Συνεταιρισμό είναι η κεντρική διάθεση γεωργικών εφοδίων σε συνεργασία με την εταιρία PlantDirect, η δημιουργία ψυγείου – διαλογητηρίου – συσκευαστηρίου νωπού προϊόντος κ.λ.π., η διαμόρφωση χώρων για δράσεις διάχυσης (πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων – λοιπών εκδηλώσεων). 
5.       Νέα μέλη – νέες καλλιέργειες
Κατόπιν εισήγησης της εταιρίας PlantDirect ο Συνεταιρισμός θα σταματήσει την εγγραφή νέων μελών με σκοπό την καλλιέργεια αρώνιας στις 15.07.2015. Αποφασίστηκε, επίσης, πως μπορούν να εγγραφούν ως μέλη νέοι καλλιεργητές για συναφή φυτικά είδη, τα οποία θα ανακοινωθούν από κοινού από PlantDirect και Συνεταιρισμό το Φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.
 Όσο αφορά στα υπάρχοντα μέλη, υπερψηφίστηκε η δυνατότητα ελέγχου γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες δεν δέχονται τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες με το ερώτημα της επίπληξης και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τη διαγραφή από το Συνεταιρισμό. Κοινή θέση του Δ.Σ. και του εκπροσώπου της PlantDirect είναι πως ο Συνεταιρισμός έχει ανάγκη μόνο από συνειδητοποιημένους παραγωγούς και όχι από απλά μέλη.
6.       Παρουσία σε εκθέσεις
Αποφασίστηκε η οργάνωση - προετοιμασία του Συνεταιρισμού όσο αφορά στην παρουσία σε εθνικές και διεθνής εκθέσεις (Anuga 2015, Cologne, Germany / Sial 2016, Paris, France / Agrotica 2016 / Detrop 2016 / Mediterranean EXPO 2016).
7.       Περιοδικό Ιατρικά θέματα και καμπάνια Υγιεινής Διατροφής
Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο κ. Βαφείδη Κωνσταντίνο σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας PlantDirect όπως προχωρήσουν σε συζητήσεις με τους υπεύθυνους έκδοσης του περιοδικού Ιατρικά Θέματα με σκοπό την προώθηση της αρώνιας ως λειτουργικό τρόφιμο, αναδεικνύοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την κατανάλωσή της για την ανθρώπινη υγεία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου