Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Αντιμετώπιση του Botrytis cinerea στην καλλιέργεια ακτινιδίου


Για την επιτυχή αντιμετώπιση του Βοτρύτη στην καλλιέργεια του ακτινιδίου απαιτείται πλήρης γνώση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παθογόνου και ξενιστή καθώς και της συσχέτιση μεταξύ λανθανουσών μολύνσεων του παθογόνου στον αγρό και ποσοστού προσβολής καρπών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους σε συνθήκες συντήρησης.
Η συνήθης πρακτική αντιμετώπισης του παθογόνου αφορά σε εφαρμογές μυκητοκτόνων στην περίοδο της άνθισης και της συγκομιδής. Όταν το εμπορεύσιμο προϊόν είναι έτοιμο να βγει από τις συνθήκες συντήρησης και να προωθηθεί στην αγορά – στις περισσότερες των περιπτώσεων – δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία πρόγνωσης επικινδυνότητας προσβολών που να υποδεικνύουν ποιες παρτίδες προϊόντος θα πρέπει να προωθηθούν πρώτες και ποιες στη συνέχεια, προσδοκώντας υψηλότερα επίπεδα τιμών. Τα μοναδικά στοιχεία που χρησιμοποιούν τα εμπορικά κανάλια διανομής είναι το ιστορικό των αγρών από τους οποίους προέρχονται οι παρτίδες του προϊόντος. Συνήθως, υψηλά ποσοστά μολύσματος στην περίοδο της άνθισης συσχετίζονται θετικά με υψηλά ποσοστά προσβολής καρπών μετά από εξάμηνη παραμονή σε συνθήκες συντήρησης, ενώ, μειωμένα ποσοστά μολύσματος σεπάλων, έξι εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, μεταφράζονται σε μειωμένες απώλειες παραγωγής κατά τη συντήρηση.
Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου παθογόνου δεν αποτελεί δισεπίλυτο γρίφο αλλά απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό σε σύγχρονες τεχνικές φυτοπροστασίας σε συνεργασία με εκπαιδευμένους παραγωγούς. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση μυκητοκτόνων ουσιών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση φαινομένων ανθεκτικότητας και να εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής, ενώ είναι - πλέον – απαραίτητη η εφαρμογή τεχνικών πρόγνωσης κινδύνου προσβολών. Η εφαρμογή μοντέλων πρόγνωσης κινδύνων μπορεί να κατευθύνει τους παραγωγούς στην εφαρμογή ή όχι μυκητοκτόνων ενώ η αξιολόγηση ανθεκτικότητας εξαλείφει τις πιθανότητες αναποτελεσματικών εφαρμογών, μειώνοντας – παράλληλα – το κόστος παραγωγής.Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Η ομάδα του PlantDirect εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους προσδιορισμού ανθεκτικότητας των απομονώσεων του Βοτρύτη στα διαθέσιμα – εγκεκριμένα μυκητοκτόνα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πρωτοκόλλων αντιμετώπισης που βασίζονται μόνο σε δραστικές ουσίες με εξασφαλισμένα επίπεδα αποτελεσματικότητας.


  • Η επί σειρά ετών αξιολόγηση απομονώσεων του γένους Trichoderma εναντίον απομονώσεων του Botrytis cinerea μας δίνει, πλέον, τη δυνατότητα να είμαστε κάτοχοι της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του συγκεκριμένου παθογόνου. Οι εφαρμογές των βιοπαραγόντων στοχεύουν στη μείωση του διαθέσιμου στον αγρό μολύσματος του Βοτρύτη αλλά και στην προστασία των καρπών κατά την περίοδο της συγκομιδής.  • Παράλληλα, έξι μήνες πριν την περίοδο συγκομιδής, εφαρμόζονται μοντέλα πρόγνωσης κινδύνων προσβολών με βάση τον προσδιορισμό των επιπέδων μολύσματος Βοτρύτη στους αναπτυσσόμενους καρπούς. Η γνώση που προκύπτει από την εφαρμογή των μοντέλων πρόγνωσης βοηθά στη λήψη σωστών αποφάσεων φυτοπροστασίας – εξειδικευμένων ανά αγρό και παραγωγό – ενώ, παράλληλα, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το διάστημα ασφαλούς παραμονής των καρπών σε συνθήκες συντήρησης, δίνοντας στον παραγωγό και στα κανάλια εμπορικής διανομής τη δυνατότητα επίτευξης της καλύτερης δυνατής εμπορικής τιμής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου