Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012

Βοτρύτης – Ακτινίδιο: Πολλαπλή ανθεκτικότητα απομονώσεων του Botrytis cinerea σε μυκητοκτόνα διαφόρων χημικών ομάδων
Ο μύκητας Botrytis cinerea Pers.: Fr. (teleomorph: Botryotinia fuckeliana), αποτελεί το σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα, από φυτοπαθολογικής άποψης, της καλλιέργειας ακτινιδίου [Actinidia deliciosa (A. Chev.) CS Liang & AR Ferguson], προκαλώντας μετασυλλεκτικές απώλειες μεγαλύτερες του 20%, ενώ υπό συνθήκες ευνοϊκές για το παθογόνο οι απώλειες μπορεί να ξεπεράσουν και το 50% (1). Το συγκεκριμένο φυτοπαθογόνο χαρακτηρίζεται ως «υψηλού ρίσκου», ενώ υπάρχουν αναφορές ανθεκτικότητας απομονώσεων του σε ποικίλες ομάδες μυκητοκτόνων παγκοσμίως (2 - 4). Κατά τη διάρκεια των περιόδων αποθήκευσης ακτινιδίου παρατηρούνται ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά προσβολών τεφράς σήψης σε ακτινίδια προερχόμενα από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας τις ανησυχίες για πιθανή ύπαρξη ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

PlantDirect - PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB


Ενημερωτικό δελτίο 30.08.2012

Η ομάδα του PlantDirect, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμβουλευτικής γεωργίας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρία  ‘’PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB’’ με σκοπό την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους συνεργαζόμενους παραγωγούς όσο αφορά στον τομέα Λίπανση – Θρέψη, με στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου - πλέον - πακέτου υπηρεσιών κατευθυνόμενης γεωργικής πρακτικής.

Σηψιρριζίες από τον φυτοπαθογόνο μύκητα Armillaria mellea σε μηλιά - ροδακινιά – ακτινίδιο – αμπέλι – ελιά – συκιά. Προσφερόμενες υπηρεσίες και Αντιμετώπιση
Ο φυτοπαθογόνος μύκητας Armillaria mellea εμφανίζει μεγάλη διάδοση στην Ελλάδα, με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης προσβολών σε πρόσφατα εκχερσωμένα εδάφη, καθώς και σε περιπτώσεις επαναφύτευσης μετά από εκρίζωση άλλης δενδρώδους καλλιέργειας.

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Μη παρασιτικές ασθένειες – Ακτινίδιο


Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ακτινιδίου των περιοχών Αγιόκαμπου – Βελίκας Λάρισας, Στομίου Λάρισας, Λιτόχωρου και Κατερίνης παρατηρούνται έντονα φαινόμενα χλώρωσης των φύλλων της ακτινιδιάς και καχεκτική εικόνα ανάπτυξης των συμπτωματικών φυτών.

Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Pseudomonas syringae pv actinidiae (Psa) μια σοβαρή απειλή για την καλλιέργεια του ακτινιδίου χτυπά την πόρτα μας…


Το Pseudomonas syringae pv actinidiae (Psa) είναι ένα παθογόνο προκαρυωτικής αιτιολογίας που προκαλεί τη βακτηριακή καρκίνωσης του ακτινιδίου, το οποίο προσδιορίστηκε για πρώτη φορά το 1980 στην Ιαπωνία προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Αντιμετώπιση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών σε φυτωριακές επιχειρήσεις


Οι επιχειρήσεις παραγωγής φυτικού υλικού έρχονται αντιμέτωπες με πληθώρα φυτοπαθολογικών προβλημάτων οι αιτίες εμφάνισης των οποίων είναι οι ακόλουθες: