Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Μη παρασιτικές ασθένειες – Ακτινίδιο


Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ακτινιδίου των περιοχών Αγιόκαμπου – Βελίκας Λάρισας, Στομίου Λάρισας, Λιτόχωρου και Κατερίνης παρατηρούνται έντονα φαινόμενα χλώρωσης των φύλλων της ακτινιδιάς και καχεκτική εικόνα ανάπτυξης των συμπτωματικών φυτών.Οι επισκοπήσεις των εκμεταλλεύσεων και η φυτοπαθολογική εξέταση δειγμάτων από το σύνολο των περιοχών είχαν σαν αποτέλεσμα ον αποκλεισμό της πιθανότητας προσβολών από φυτοπαθογόνους μύκητες (μόνο ένα μικρό ποσοστό φυτών επί του συνόλου βρέθηκε προσβεβλημένο από Φυτόφθορα και Νηματώδεις). Το αίτιο του προβλήματος προσδιορίσθηκε ως έλλειψη σιδήρου. 


Απαιτείται προσοχή γιατί η συγκεκριμένη έλλειψη δεν οφείλεται αποκλειστικά σε περιορισμένη επάρκεια των μορφών σιδήρου στο έδαφος, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε ανταγωνισμό μεταξύ θρεπτικών στοιχείων στο μικροπεριβάλλον της ριζόσφαιρας.


Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται:
εξέταση της κατάστασης από εξειδικευμένο προσωπικό,
αναλύσεις εδάφους,
φυλλοδιαγνωστική.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς και η παρούσα ανάλυση δεν μπορεί να γενικευτεί για το σύνολο των κτημάτων με προβλήματα θρέψης εξαιτίας των διαφορών οι οποίες πιθανότατα υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιστορικού καλλιεργειών και γεωγραφικών περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου